کارت هدیه 200 هزار تومانی هورسین

ارزان شد!
کارت هدیه 200 هزار تومانی هورسین

محصول جدید

مبلغ : 200.000 تومان
قابل استفاده تنها برای خرید از هورسین.
مدت اعتبار این کارت تا یک سال میباشد.
نحوه ی دریافت کارت به صورت مجازی است.
از این کارت میتوانید برای خرید چندین کالا استفاده کنید.

  • این کارت میتواند یک کادوی جذاب برای عزیزان شما باشد.
  • ارسال این کارت در قالب تصویر همراه با کد مشخص انجام میشود.
  • با استفاده از این کارت تنها می توانید در هورسین دات کام خرید کنید.
  • این کارت قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را نداشته و تنها برای خرید از وبسایت هورسین دات کام تعبیه شده است.
  • چنانچه کالای خریداری شده توسط کارت هدیه بازگشت داده شود، مبلغ به حساب کارت واریز خواهد شد.
  • چنانچه کالا انتخابی دارای مبلغی بیشتر از مبلغ کارت هدیه داشته، مبلغ باقی مانده را می توانید با روش‌های عادی پرداخت نمایید.

محصولات مرتبط

مبلغ : 50.000 تومانقابل استفاده تنها برای خرید از هورسین.مدت اعتبار این کارت تا یک سال میباشد.نحوه ی دریافت کارت به صورت مجازی است.از این کارت میتوانید برای خرید چندین کالا استفاده کنید.

مشاهده سریع

مبلغ : 100.000 تومانقابل استفاده تنها برای خرید از هورسین.مدت اعتبار این کارت تا یک سال میباشد.نحوه ی دریافت کارت به صورت مجازی است.از این کارت میتوانید برای خرید چندین کالا استفاده کنید.

مشاهده سریع

مبلغ : 300.000 تومانمدت اعتبار این کارت تا یک سال میباشد.نحوه ی دریافت کارت به صورت مجازی است.از این کارت میتوانید برای خرید چندین کالا استفاده کنید.قابل استفاده تنها برای خرید از هورسین.

مشاهده سریع

مبلغ : 400.000 تومان قابل استفاده تنها برای خرید از هورسین. مدت اعتبار این کارت تا یک سال میباشد. نحوه ی دریافت کارت به صورت مجازی است. از این کارت میتوانید برای خرید چندین کالا استفاده کنید.

مشاهده سریع

مبلغ : 500.000 تومان قابل استفاده تنها برای خرید از هورسین. مدت اعتبار این کارت تا یک سال میباشد. نحوه ی دریافت کارت به صورت مجازی است. از این کارت میتوانید برای خرید چندین کالا استفاده کنید.

مشاهده سریع

بالا